Price - Stomatology

Հարգելի բարեկամներ,

Այստեղ ներկայացված են մեր ծառայությունների գները, սակայն դրանք կարողեն տարբերվել գործող գներից: խնդրում ենք Ձեզ համաձայնեցնել գինը յուրաքանչյուր առանձին դեպքում մեր ադմինիստրատորների հետ: Յուրաքանչյուր ծառայության համար գինը ճշտելու համար կարող եք զանգահարել էսթետիկ բժշկության կենտրոն շուրջօրյա հեռախոսահամրով՝ + 37410 370 370:

Վերջին թարմացում - մայիս 2019

ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ

 • Ռենտգեն տեղային
  1.500 AMD
 • Օրթոպանտոմոգրամմա
  6.000 AMD
 • 3D Ռենտգեն
  9.000 - 20.000 AMD
 • ԹԵՐԱՊևՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Պլոմբում քիմիական կարծրացման կոմպոզիտով
  8000 AMD
 • Պլոմբում լուսային կարծրացման կոմպոզիտով
  13.000 - 20.000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում (1 արմատուղու բուժում)
  6.000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում (2 արմատուղու բուժում)
  7.000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում (3 արմատուղու բուժում)
  8.000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում էնդո-ծայրակալի օգնությամ (1 արմատուղու բուժում)
  10.000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում էնդո-ծայրակալի օգնությամ (2 արմատուղու բուժում)
  15.000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում էնդո-ծայրակալի օգնությամ (3 արմատուղու բուժում)
  20.000 AMD
 • ՕՐԹՈՊԵԴԻԱ և ՊՐՈՏԵԶԱՎՈՐՈՒՄ

 • Ձուլովի գամիկ
  8.000 AMD
 • Ձուլովի տիտանե գամիկ
  13.000 AMD
 • Ամողջաձույլ արհեստական պսակ
  11.000 AMD
 • Ժամանակավոր պլաստմասե պսակ
  3.000 AMD
 • Մետաղ-ճենապակե արհեստական պսակ Duceram Kiss
  33.000 AMD
 • Մետաղ-ճենապակե արհեստական պսակ Vita VM-13
  38.000 AMD
 • Մետաղ-ճենապակե արհեստական պսակ Ivoclar Inline
  45.000 AMD
 • Ճենապակե արհեստական պսակ ցիրկոնի օքսիդի հիմքի վրա
  73.000 AMD
 • Ճենապակե արհեստական պսակ
  53.000 AMD
 • Թանկարժեք մետաղների հիմքի վրա ճենապակե արհեստական պսակ
  100.000 AMD
 • Լուսային կարծրացման վինիրներ
  25.000 AMD
 • Ճենապակե վինիրներ
  70.000 AMD
 • Ապակե-մանրաթելային կամրջակ
  50.000 AMD
 • Շարժական թիթեղային պրոթեզ
  45.000 AMD
 • Բյուգելային պրոթեզ
  135.000 AMD
 • Ճկուն պրոթեզներ (valplast)
  95.000 AMD
 • Էսթետիկ կլամերաներ
  22.000 AMD
 • Պրոթեզի վերահենավորում
  12.000 AMD
 • Ձուլովի պրոթեզներ
  100.000 AMD
 • ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ատամի հեռացում
  3.000 - 24.000 AMD
 • Ատամի բարդ հեռացում
  7.000 - 10.000 AMD
 • Ռետենցված, դիստոպիկ ատամի հեռացում
  20.000 - 25.000 AMD
 • 4-6ատամների շրջանում լաթային վիրահատություն
  35.000 AMD
 • Ատամի գագաթի ռեզեկցիա
  20.000 - 30.000 AMD
 • Ատամի արմատների հեմիսեկցիա
  15.000 AMD
 • Պերիկորոնարիտների ժամանակ լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթի հատում
  10.000 AMD
 • Պերիոստիտի բուժում
  15.000 AMD
 • Ալվեոլիտի բուժում
  10.000 AMD
 • Ատամի ռեպլանտացիա և տրանսպլանտացիա
  30.000 AMD
 • Կիստայի հեռացում
  25.000 - 35.000 AMD
 • Մեկ սեգմենտի գինգիվոէկտոմիա
  15.000 AMD
 • Վեստիբուլոպլաստիկա
  25.000 AMD
 • Լաթային պլաստիկա
  20.000 AMD
 • Լաթային պլաստիկա աուտոտրանսպլանտանտով
  35.000 AMD
 • Ֆրենուլոպլաստիկա
  12.000 AMD
 • Ռետենցված ատամի մերկացում օրթոդոնտիկ կարեկցիայի համար
  12.000 AMD
 • Ալվեոլար ելունի դեֆեկտների հարթեցում
  15.000 AMD
 • Ոսկրային աուտոբլոկի տեղադրում
  100.000 AMD
 • Սինուս լիֆթինգ (բիոոսկրով)
  90.000 - 200.000 AMD
 • Լորձաթաղանթի բարորակ նորագոյացության հեռացում
  20.000 - 35.000 AMD
 • Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի բարորակ նորագոյացության հեռացում (պարանոցի և գլխի)
  30.000 - 50.000 AMD
 • ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ

 • Լազերային սպիտակեցում
  120.000 AMD
 • Լուսային սպիտակեցում
  50.000 AMD
 • Ատամնաքարերի հեռացում, ատամների փայլեցում
  10.000 - 15.000 AMD
 • ՊԱՐՈԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱ

 • Պարա դոնտի հիվանդությունների բուժում (1-ին աստիճանի բարդության)
  15.000 AMD
 • Պարա դոնտի հիվանդությունների բուժում (1-ին աստիճանի բարդության)
  25.000 AMD
 • Պարա դոնտի հիվանդությունների բուժում (1-ին աստիճանի բարդության)
  35.000 AMD
 • ՕՐՏՈԴՈՆՏԻԱ

 • Բուժում շարժական ապարատների միջոցով
  180.000 - 220.000 AMD
 • Բուժում անշարժ ապարատների միջոցով (բրեկետ համակար•)
  230.000 - 350.000 AMD
 • Բուժում տիտանե բրեկետների կիրառումով
  230.000 - 280.000 AMD
 • Բուժում պլաստիկ բրեկետների կիրառումով
  220.000 - 250.000 AMD
 • Բուժում կոմպոզիտային բրեկետների կիրառումով
  260.000 - 300.000 AMD
 • Բուժում կերամիկական բրեկետների կիրառումով
  270.000 - 350.000 AMD
 • ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱ

 • Պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա "MIS" & "Alfa Bio"(Իսրայել)
  120.000 AMD
 • Պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա DENTARIUM (Գերմանիա)
  145.000 AMD
 • Պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա SIMPLE SWISS (Շվեյցարիա)
  135.000 AMD
 • Պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա DENTIUM (ԱՄՆ)
  200.000 AMD
 • Պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա NOBEL
  400.000 AMD
 • Պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա SuperLine (ԱՄՆ)
  165.000 AMD
 • Պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա Anthogyr (Ֆրանսիա)
  200.000 AMD
 • Պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա OSSTEAM (Հ. Կորեա)
  175.000 AMD
 • էՆԴՈԴՈՆՏԻԱ

 • Մանուալ բուժում (ENDOMETHASONE)
  7.000 - 9000 AMD
 • Մանուալ բուժում (ADSEAL)
  9.000 - 12.000 AMD
 • Մեխանիկական բուժում
  10.000 - 22.000 AMD
 • Պերիոդոնտիտ, վերոպլոմբում (1 արմատուղու)
  10.000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում
  12.000 - 22.000 AMD
 • Հարկակղանային գամիկի տեղադրում
  4.000 AMD
 • Տիտանե անկերային գամիկի տեղադրում
  5.000 AMD
 • Ապակե- մանրաթելային գամիկի տեղադրում
  6.000 AMD
 • Վերականգնող բուժում
  15.000 - 35.000 AMD